CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP. HCM

 

ĐÔI NÉT VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 5522/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. HCM ngày 06/12/2010, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng TP. HCM.

Hoạt động trong các lĩnh vực: Thử nghiệm, Đo lường, Chứng nhận sản phẩm. Phòng Thử nghiệm và phòng Đo lường của Trung tâm đã được công nhận theo chuẩn ISO/IEC 17025 từ nằm 2002 và đã duy trì tới nay.

DỊCH VỤ CUNG CẤP